Ο Δήμος Κυθήρων προχωράει με την εγκατάσταση 3 νέων μονάδων αφαλάτωσης και δίνει λύση σε μια επείγουσα ανάγκη του νησιού που αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.

Μετά από μια μακρά διαγωνιστική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερο από 1 έτος, και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε η υπογραφή της Σύμβασης για την προμήθεια και λειτουργία 3 μονάδων αφαλάτωσης, οι 2 εκ των οποίων θα τοποθετηθούν στην Αγία Πατρικία για την υδροδοτική ενίσχυση της Αγίας Πελαγίας και η 1 μονάδα στο Διακόφτι.

Η κάθε μονάδα είναι δυναμικότητας 300 κυβικών μέτρων νερού σε ημερήσια βάση.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.720.000€ με το ΦΠΑ και πέραν της προμήθειας των μονάδων, περιλαμβάνονται και όλα τα συνοδά έργα, τα δίκτυα, οι συνδέσεις και η δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης κατά την υπογραφή της σύμβασης

Σε ό,τι αφορά τον οικισμό της Αγ. Πελαγίας, θα υδροδοτείται πλέον από 2 μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών ημερησίως, συμπληρωματικά προς το δίκτυο των γεωτρήσεων.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με το μεγάλο έργο του νέου δικτύου ύδρευσης του οικισμού, διασφαλίζεται επάρκεια και ποιότητα νερού τουλάχιστον για τα επόμενα 25 χρόνια, στον πλέον τουριστικό οικισμό των Κυθήρων που διαθέτει τις περισσότερες κλίνες (συγκεντρωτικά) και ως εκ τούτου έχει αντίστοιχα υψηλές καταναλώσεις και ανάγκες.

Αναφορικά με το Διακόφτι, διασφαλίζεται επάρκεια πόσιμου νερού σε έναν οικισμό με πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όπου πέραν των υπολοίπων, αποτελεί και επενδυτική επιλογή μεγάλων εταιρειών real estate από χώρες του εξωτερικού και ως εκ τούτου, σύντομα θα χρειαστεί πολύ σημαντική υδροδοτική ενίσχυση.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης των τελευταίων ετών, οι πρώτες 3 μονάδες αφαλάτωσης, σε λίγους μήνες θα υδροδοτούν την Αγ. Πελαγία και το Διακόφτι, ακριβώς όπως είχαμε δεσμευθεί».