Σημαντικό επίτευγμα με πολλαπλά οφέλη χαρακτηρίζει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την έξοδο από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

«Από σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται, και επισήμως, εκτός του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας. Καθεστώς στο οποίο είχε εισέλθει, μόνη στην Ευρώπη, το 2018. Η χώρα μας, μετά από 12 χρόνια, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρωζώνη. Ένας βασικός εθνικός στόχος επετεύχθη!» τονίζει ο υπουργός Οικονομικών. 
 
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το σημαντικό αυτό επίτευγμα αποτελεί καρπό και αναγνώριση:

• των μεγάλων κόπων και των τεράστιων θυσιών των Ελλήνων πολιτών,
• των σημαντικών προσπαθειών των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της ελληνικής κοινωνίας,
• της ορθής, υπεύθυνης, αξιόπιστης και – όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς –αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η εξέλιξη αυτή, τονίζει ο υπουργός, έχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα:

• Κλείνει, σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο για την Ελλάδα.
• Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.
• Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της πατρίδας μας και στην προσέλκυση επενδύσεων.
• Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
• Αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία αφού, παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς δυσκολίες, η χώρα κατακτά τους στόχους που θέτει.

Έτσι, συνεχίζει ο Χρήστος Σταϊκούρας, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη και του τελευταίου μεγάλου στόχου, που είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μετά τις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία.

«Συνεχίζουμε, με αποφασιστικότητα, σχέδιο και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της πατρίδας…